dinsdag 17 november 2015

Odd lot balance index

Odd lot balance index


Om de odd lot balance index te berekenen worden de " odd lot verkopen" gedeeld door de "odd lot aankopen".

Een odd lot is een aankoop van minder dan 100 stukken.

De aankoop van een odd lot wordt meestal gedaan door kleine beleggers, en die hebben het in de praktijk in het algemeen bij het verkeerde eind en zijn meestal degenen die de klappen op mogen vangen.

Hoge waarden worden als bullish beschouwd (veel kleine verkopers in de markt) en lage waarden als bearish (veel kleine kopers in de markt).

Om de grote beweeglijkheid van de odd lot balance index indicator te dempen wordt een voortschrijdend gemiddelde gebruikt.
Gebruikte begrippen in odd lot balance index


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bearish
  ... een belegger is bearish als hij verwacht dat de koersen zullen dalen we spreken ook wel van een bear bij...Lees meer
beweeglijkheid
  ... onder de beweeglijkheid verstaan we de statistische standaardafwijking van de prijsveranderingen van de koers...Lees meer
bullish
  ... bullish is een uitdrukking voor een belegger die verwacht dat de koersen zullen stijgenmen zegt dan "hij is bullish"...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
odd lot
  ... een odd lot is een order op een effectenbeurs waarvan de omvang kleiner is dan het gebruikelijke aantal waarin...Lees meer
voortschrijdend gemiddelde
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer