dinsdag 17 november 2015

OCO order

OCO order


Een OCO order staat voor "One cancels the other order".

Hierbij zijn twee orders met elkaar verbonden, waarbij de één automatisch vervalt als de andere order wordt uitgevoerd.
Gebruikte begrippen in oco order


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer