donderdag 19 november 2015

Obligatiekoers

Obligatiekoers


De obligatiekoers is de prijs die voor een obligatie moet worden betaald.

De obligatiekoers beweegt zich omgekeerd evenredig aan de renteontwikkeling.

Stijgt de rente , dan dalen de obligatiekoersen en omgekeerd.
Gebruikte begrippen in obligatiekoers


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer

Begrippen waar obligatiekoers in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


flatquotation
  ... we spreken van een flatquotation bij een obligatiekoers die niet is verhoogd met de al opgebouwde rente...Lees meer
looptijdenbeleid
  ... het looptijdenbeleid is een vorm van beleggingsbeleid voor obligatieportefeuilles ook wel looptijdmethode genoemd het komt er op neer dat we bij...Lees meer