dinsdag 17 november 2015

Cyclische aandelen

Cyclische aandelen


Cyclische aandelen zijn aandelen met een sterk fluctuerend resultatenverloop al dan niet met een lichte trendmatige groei.

Het betreft hier meestal bedrijven waarbij het resultaat sterk afhangt van de economische ontwikkelingen.
Bedrijven die investeringsgoederen produceren, grondstoffen en halffabrikaten.

Deze investeringen worden in slechte economische tijden vooruit geschoven, en in goede tijden zijn de investeringen juist extra sterk Het mag duidelijk zijn dat met deze aandelen alleen geld te verdienen valt als we de aan- en verkoopmomenten goed kunnen beoordelen.

Ze zijn ongeschikt om langdurig vastgehouden te worden, zoals bijvoorbeeld de groeiaandelen.
Gebruikte begrippen in cyclische aandelen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer

Begrippen waar cyclische aandelen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

cyclische waarden
  ... de begrippen cyclische waarden cyclical en cyclische aandelen zijn synoniemen van elkaar en deze staan allemaal voor aandelen die...Lees meer