vrijdag 18 september 2015

Maatschappelijke kosten

Maatschappelijke kosten


Onder maatschappelijke kosten verstaan we kosten voor de maatschappij als geheel, kosten die niet aan een bepaald deel of sector van de maatschappij zijn toe te rekenen.

Dus we hebben het bij de maatschappelijke kosten over de private kosten plus verrekening van de externe effecten.
Gebruikte begrippen in maatschappelijke kosten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
private kosten
  ... de private kosten zijn de kosten waar een individu ondernemer consument en dergelijke naar kijkt bij het nemen van...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer

Begrippen waar maatschappelijke kosten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

externe effecten
  ... onder externe effecten verstaan we de kosten of nadelen of opbrengsten voordelen van productie en consumptie die niet in...Lees meer
private kosten
  ... de private kosten zijn de kosten waar een individu ondernemer consument en dergelijke naar kijkt bij het nemen van...Lees meer