woensdag 19 augustus 2015

flap

flapFlap


Een flap is bargoens voor een bankbiljet.

Flap wordt in het algemeen gebruikt voor bankbiljetten met een wat hogere geldswaarde.Gebruikte begrippen in flap


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bankbiljetten
  ... Onder bankbiljetten verstaan we de wettige papieren betaalmiddelen aan toonder zonder een bepaalde vervaldag die alleen door de nederlandsche bank...Lees meer