woensdag 19 augustus 2015

fiscalisering

Fiscalisering

fiscalisering

Onder fiscalisering verstaan we het vervangen van de heffing van aparte premies (bijvoorbeeld vroeger voor de AOW) door financiering uit de pot van de algemene middelen van de overheid.
Gebruikte begrippen in fiscalisering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

financiering
  ... houdt de manier in waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten bijvoorbeeld hoe een gezin aan...Lees meer
heffing
  ... we spreken van een heffing bij een bedrag dat door de overheid wordt vastgesteld en dat aan de overheid moet...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer