maandag 27 juli 2015

bevrijdende verjaring

Bevrijdende verjaring


Bevrijdende verjaring wordt ook wel extinctieve of vernietigende verjaring genoemd .

Het is een vorm van verjaring waardoor de crediteur zijn vordering niet meer in rechte kan invorderen.

bevbevrijdende verjaringrijdende verjaring
Bijschrift toevoegen


De algemene verjaringstermijn, zoals voor uitgelote obligaties, is 30 jaar.

Daarnaast bestaan verschillende kortere termijnen; voorbeeld: betaalbaar gestelde coupons verjaren na 5 jaar.

De verjaring begint te lopen vanaf het moment dat nakoming in rechte kan worden afgedwongen.
Gebruikte begrippen in bevrijdende verjaring


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

crediteur
  ... 1 crediteur is een ander woord voor schuldeiser iemand die een dienst of product geleverd heeft en daar een betaling...Lees meer
verjaring
  ... verjaring is een door de wet erkend middel om mits aan bepaalde vereisten is voldaan...Lees meer
vernietigende verjaring
  ... bevrijdende verjaring wordt ook wel extinctieve of vernietigende verjaring genoemd...Lees meer