woensdag 1 juli 2015

Stille reserve

Stille reserve


Onder een stille reserve verstaan we een reserve die wel uit de balans blijkt maar waarvan de omvang niet bekend is.
Gebruikte begrippen in stille reserve


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer