zondag 19 juli 2015

vermogensrendementsheffing

vermogensrendementsheffing


Onder de vermogensrendementsheffing verstaan we de belasting over het al dan niet fictief rendement op iemands vermogen.
Gebruikte begrippen in vermogensrendementsheffing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
fictief rendement
  ... onder het fictief rendement verstaan we het sinds 1 januari 1970 ingevoerde fictief inkomensbestanddeel voor aandeelhouders of participanten van...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer

Begrippen waar vermogensrendementsheffing in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

depositosparen
  ... het depositosparen is een interessant alternatief voor beleggen direct aankopen van obligatieleningen op de beurs geeft meer grip op de waarde...Lees meer
vermogensredementsheffing
  ... vermogensredementsheffing is een heffing op vermogensinkomens rente pacht huur en winst...Lees meer
peildatum
  ... het begrip peildatum is ondermeer van belang voor de vermogensrendementsheffing de peildata zijn 1 januari en 31 december in...Lees meer