dinsdag 14 juli 2015

Settlementsprijs

Settlementsprijs


Onder de settlementsprijs verstaan we de koers van de onderliggende waarde waarop opties en futures op de expiratiedag worden afgerekend of verrekend.

Settlementsprijs


Bij opties en futures op de AEX-index is deze koers het gemiddelde van de noteringen die op de laatste handelsdag elke hele minuut tussen 15.30 en 16.00 uur tot stand komen.

De uiteindelijke settlementsprijs wordt vastgesteld door Euronext Amsterdam.
Gebruikte begrippen in settlementsprijs


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

expiratiedag
  ... onder de expiratiedag verstaan we de datum waarop een optiecontract en of een documentair krediet aflopen ofwel ophouden te bestaan...Lees meer
futures
  ... met de term deferred futures worden die futures bedoeld die qua uitoefenmaand het verst van de datum van vandaag...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
handelsdag
  ... een handelsdag is een dag waarop in effecten gehandeld kan worden deze wordt ook wel beursdag genoemd...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
laatste handelsdag
  ... voor gestandaardiseerde opties is de laatste handelsdag de dag waarop de handel in de dan aflopende serie opties mogelijk...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer