zondag 26 juli 2015

beursafwikkeling

beursafwikkeling


Onder de beursafwikkeling verstaan we de diverse administratieve handelingen bij banken en commissionairs die erop zijn gericht aan- en verkooptransacties te verrekenen in geld en stukken.
Gebruikte begrippen in beursafwikkeling


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer