woensdag 3 juni 2015

sigarenpeuk benadering

sigarenpeuk benaderingBij de beleggingstechniek van de sigarenpeuk benadering (eng: cigar butt approach) wordt een vergelijking gemaakt met een op straat gevonden sigarenpeuk waar nog 1 trekje van genomen kan worden.De sigarenpeuk benadering levert de belegger niet veel op, maar de kosten zijn ook erg laag, zodat de relatieve winst toch hoog is.

Kortom, het maken van een kleine winst op een toch al opgegeven aandeel dat nog even opleeft alvorens definitief ten onder te gaan. Dit kan werken omdat er altijd een groep beleggers is dat dit soort aandelen massaal opkoopt in de hoop dat ze op het laatste moment overleven waardoor er een spectaculaire winst op te maken is.
Gebruikte begrippen in sigarenpeuk benadering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
hoop
  ... het woordje hoop is in de...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
straat
  ... in de tijd van de fysieke beursvloer was een straat een aantal naast elkaar liggende beurshoeken...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer