maandag 29 juni 2015

Spot price

Spot price


De spot price ofwel de spotprijs is de prijs waartegen een commodity op de spotmarket wordt verhandeld, dit in tegenstelling tot de futures prijs voor handel in de toekomst.
Gebruikte begrippen in spotprice


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

commodity
  ... de term commodity wordt in de wereld van de termijnhandel gebruikt voor grondstoffen die in grote hoeveelheden in bulk zoals...Lees meer
futures
  ... met de term deferred futures worden die futures bedoeld die qua uitoefenmaand het verst van de datum van vandaag...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
spot
  ... de term spot staat voor de dag twee werkdagen na heden het is gebruikelijk op de internationale geld en valutamarkten...Lees meer
spotmarket
  ... de spot market is de markt waar directe fysieke levering plaatsvindt in tegenstelling tot de termijnmarkt...Lees meer