maandag 8 juni 2015

confirmatie

confirmatie


Onder een confirmatie verstaan we een bevestiging dat bijvoorbeeld een effectenorder is uitgevoerd.

Gebruikte begrippen in confirmatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

effectenorder
  ... een effectenorder is een opdracht aan een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel in het algemeen een bank of een commissionair...Lees meer

Begrippen waar confirmatie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

bankenrisico
  ... Onder het zogenaamde bankenrisico verstaan we het het risico voor iedereen dat een bank haar verplichtingen niet nakomt...Lees meer
geadviseerd documentair krediet
  ... onder een geadviseerd documentair krediet verstaan we een documentair krediet dat de begunstigde ontvangt zonder confirmatie van de...Lees meer
geconfirmeerd documentair krediet
  ... onder een geconfirmeerd documentair krediet verstaan we een vorm van een documentair krediet waaraan een bank op verzoek...Lees meer
confirmatie van een documentairkrediet
  ... onder een confirmatie verstaan we een bevestiging dat bijvoorbeeld een effectenorder is uitgevoerd...Lees meer