zondag 7 juni 2015

comptabiliteitswet

comptabiliteitswet


De zogenaamde comptabiliteitswet is een wet met regels voor het financieel beheer van de overheid.
Dit betreft vooral de begrotingsprocedure. Ook de opzet van de controle door bijvoorbeeld de centrale rekenkamer valt er onder.