maandag 15 juni 2015

Eigendomsrecht bij giraal effectenverkeer

Eigendomsrecht bij giraal effectenverkeer


Onder het eigendomsrecht bij giraal effectenverkeer verstaan we het mede-eigendomsrecht van een effecteneigenaar in het effectenverzameldepot van de aangesloten instelling aan wie de eigenaar in kwestie zijn effecten in bewaring heeft gegeven.

De aangesloten instelling heeft dus het depot als geheel in eigendom, de belegger is mede-eigenaar van het deel dat hij heeft ingebracht door het aanschaffen van girale effecten.

Het eigendomsrecht ontstaat op het moment dat bijschrijving op effectengirorekening van de aangesloten instelling bij het Necigef plaatsvindt.
Gebruikte begrippen in eigendomsrecht bij giraaleffectenverkeer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
depot
  ... het begrip depot kent meerdere betekenissen 1 een stallingsmogelijkheid voor geld er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een bouwdepot of premiedepot...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
effectengirorekening
  ... een effectengirorekening is een rekening die elke bij het nederlands centraal instituut voor giraal effectenverkeer bv ofwel necigef aangesloten instelling onderhoudt waarop...Lees meer
eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
giraal effectenverkeer
  ... giraal effectenverkeer is een administratief proces van overboeken van zakelijke rechten op effecten van de ene effectenrekening naar de...Lees meer
necigef
  ... necigef staat voor nederlands centraal instituut giraal effectenverkeer bij het necigef vindt de administratie en bewaring van aandelen en obligaties plaats...Lees meer