maandag 11 mei 2015

definitieve surséance van betaling

Definitieve surséance van betalingOnder het juridische begrip definitieve surséance van betaling verstaan we surséance van betaling die door de rechtbank wordt verleend.

Dit kan tegengehouden worden tenzij houders van meer dan een bepaald percentage van de vorderingen zich daartegen verzetten, dan wel er geen vooruitzicht bestaat dat de schuldenaar na verloop van tijd zijn schuldeisers zal kunnen voldoen of als er gegronde vrees bestaat dat de schuldenaar zal trachten zijn schuldeisers tijdens de surséance te benadelen.
Gebruikte begrippen in definitieve surseance van betaling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer