maandag 4 mei 2015

Blote eigendom

Blote eigendomOnder het zogenaamde blote eigendom verstaan we een zakelijk recht van een ander op volle genot van een eigendom.

Met andere woorden, de opbrengsten zoals rente, huur etc komen niet bij de eigenaar (de blote eigenaar) terecht maar bij een ander die dan het zogenaamde vruchtgebruik heeft.
Gebruikte begrippen in blote eigendom


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
opbrengsten
  ... de opbrengsten zijn de inkomsten van een onderneming uit de verkoop van de producten...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
vruchtgebruik
  ... het vruchtgebruik is het zakelijk genotsrecht dat iemand die de vruchtgebruiker wordt genoemd heeft om van het roerend of onroerend...Lees meer
zakelijk recht
  ... onder een zakelijk recht verstaan we het absolute recht op een zaak bijvoorbeeld bij eigendom...Lees meer