dinsdag 5 mei 2015

ratioanalyse

ratioanalyse

Onder ratioanalyse verstaat men een onderzoek naar de mogelijkheden en de risico's van een bedrijf op basis van de bekende financiële kengetallen of ratio's.
Gebruikte begrippen in ratioanalyse


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer