zondag 3 mei 2015

proxycontest

proxycontestEen proxycontest is een strategie die door de overnemende partij gebruikt wordt bij een vijandige overname.

De overnemende partij gebruikt dan de proxystemmen van aandeelhouders om een bestuur in het zadel te krijgen tot gunstig staat tegenover een overname.

Het doel is uiteindelijk om bij de overname minder voor de aandelen te behoeven te te betalen.

In plaats van proxycontest wordt ook de term proxyfight wel gebruikt.
Gebruikte begrippen in proxycontest


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
overname
  ... overmoedigheid is misschien wel een van de belangrijkste obstakels voor beleggers om succes te hebben...Lees meer
strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer
vijandige overname
  ... onder een vijandige overname verstaan we de overname van een bedrijf door een ander bedrijf die gedaan wordt door...Lees meer