woensdag 6 mei 2015

progressief verband

Progressief verbandwe spreken van van een progressief verband of een meer dan evenredig verband indien de marginale waarde (eerste afgeleide) toeneemt als de onafhankelijke variabele toeneemt.

Dit is de rode lijn in onderstaande grafiek
Bij een degressief verband of minder dan evenredig neemt deze waarde juist af. Dat is de groene lijn

Bij een lineair of proportioneel verband (de blauwe lijn) nemen de marginale waarde en de onafhankelijke variabele in dezelfde mate toe.
Gebruikte begrippen in progressief verband


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
proportioneel verband
  ... we spreken van een proportioneel verband indien de onafhankelijke variabele toeneemt zal de afhankelijke variabele evenredig toenemen...Lees meer
variabele
  ... onder een variabele van een indicator of een tradingsysteem verstaan we een instelbare grootheid waarmee de werking wordt beïnvloed neem...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer