maandag 4 mei 2015

Matching

MatchingOnder matching verstaan we het uitzetten van opgenomen geldmiddelen op dezelfde termijn als waarop deze zijn of zullen worden aangetrokken.

Ook wordt onder matching verstaan dat gepoogd wordt om de rentepercentages die betaald moeten en worden en die ontvangen worden zo goed mogelijk aan elkaar gelijk te krijgen.

In de optiehandel verstaat men onder matching de controle of er tegenover elke koper van een optie wel een verkoper (schrijver) van diezelfde optie staat.
Gebruikte begrippen in matching


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
optiehandel
  ... het geheel van personen instituten en procedures wat samenhangt met de dagelijkse handel in opties zowel op de optiebeurs als...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
uitzetten
  ... onder uitzetten verstaan we het uitlenen van een som geld tegen rentevergoeding voor een bepaalde vaste termijn...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer

Begrippen waar matching in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

veilinghandel
  ... de veilinghandel op de beurs is bedoeld voor minder liquide fondsen...Lees meer
matchinglow
  ... de matching low is een koerspatroon uit de wereld van de candlestickanalyse dat zich als volgt laat vertalen...Lees meer
matching van een belegging
  ... onder de matching van een belegging verstaan we het uitzetten van de te beleggen middelen op een...Lees meer
in house matching
  ... onder de term inhouse matching verstaan we het over en weer wegstrepen van kooporders en verkooporders binnen dezelfde bank...Lees meer