maandag 4 mei 2015

Marxisme

MarxismeDe term marxisme wordt in een aantal betekenissen gebruikt. Ten eerste als de leer van die uitgebreid beschreven is door Karl Marx in zijn boeken.

Maar we vinden het ook als de uitwerking van de geschriften van Marx door latere auteurs. En door politieke partijen en regeringen die graag met de term schermen.

Al naar gelang de auteur of het land waar ze vorm kregen lopen deze interpretaties ver uiteen.

De vorm die aan hert Marxisme is gegeven in de voormalige Sovjet-Unie, in het voormalig Joegoslavië, in China, Noord Korea of op Cuba zijn behalve qua naam vaak nauwelijks met elkaar te vergelijken. Elke variant verschilt daarvoor teveel van de overigen