zaterdag 16 mei 2015

marginale spaarquote

marginale spaarquoteDe marginale spaarquote is de verhouding tussen de toename van de besparingen en een stijging van het nationaal inkomen.

Hiermee wordt weergegeven welk deel van een inkomensstijging niet meer wordt geconsumeerd maar wat wordt gespaard. Ofwel het geeft de spaarneiging bij een bepaald inkomensniveau.

Het verschil tussen gemiddelde en marginale spaarquote kan ondermeer worden verklaard uit een bepaald minimumniveau van de consumptie waarbij geen besparingen mogelijk zijn en uit een toenemende spaarneiging bij inkomensgroei omdat men gewoon niet meer kan consumeren omdat men alles al heeft.
Gebruikte begrippen in marginale spaarquote


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

besparingen
  ... de besparingen zijn het deel van het beschikbaar nationaal inkomen dat niet gebruikt wordt voor de nationale consumptieve bestedingen of...Lees meer
consumeren
  ... er zijn meerdere omschrijvingen van consumeren in omloop bijvoorbeeld onder consumeren verstaan we het kopen van goederen door de consument...Lees meer
consumptie
  ... onder het begrip comsumptie in economische zin verstaan we de uitgaven van een consument aan goederen voor eigen gebruik...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer