dinsdag 12 mei 2015

marginale bijdrage

marginale bijdrageDe marginale bijdrage is het verschil tussen de marginale kosten en de marginale opbrengst.

Op het moment dat deze aan elkaar gelijk zijn en de marginale bijdrage dus nihil is, is de winst op zijn hoogst.

Gebruikte begrippen in marginale bijdrage


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bijdrage
  ... de bijdrage is een ander woord voor de brutomarge ofwel het verschil tussen de opbrengsten van een bepaald product en...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
marginale kosten
  ... onder de marginale kosten verstaan we de toename van de kosten als de productie met één exemplaar toeneemt...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer