maandag 4 mei 2015

Liquiditeitsrichtlijn van De Nederlandsche Bank NV

Liquiditeitsrichtlijn van De Nederlandsche Bank NVDe Liquiditeitsrichtlijn van De Nederlandsche Bank NV is een onderdeel van het bedrijfseconomisch toezicht dat De Nederlandsche Bank NV uitoefent op de banken en effectenkredietinstellingen wat inhoudt dat tegenover bepaalde verplichtingen liquide activa aangehouden dienen te worden.

Doel hiervan is te bereiken dat bij opvraging van toevertrouwde middelen altijd aan deze verplichtingen voldaan kan worden.
Gebruikte begrippen in liquiditeitsrichtlijn van De Nederlandsche Bank nv


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
liquide
  ... er wordt gesproken van liquide effecten wanneer er veel handel is zeker als het fonds op verschillende beurzen verhandeld...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer