dinsdag 12 mei 2015

herbouwwaarde

herbouwwaardeonder de herbouwwaarde verstaan we het bedrag dat nodig is om een tenietgegane woning (bijvoorbeeld door bij brand) opnieuw te bouwen met dezelfde bestemming op dezelfde lokatie.

Dit is dus een andere waarde dan de verkoopwaarde. Deze herbouwwaarde is de basis voor de opstalverzekering.
Gebruikte begrippen in herbouwwaarde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
opstalverzekering
  ... onder een opstalverzekering verstaan we een verzekering die de schade dekt aan gebouwen exclusief de roerende goederen die zich daarin...Lees meer
verkoopwaarde
  ... de directe opbrengstwaarde die ook wel marktwaarde of verkoopwaarde wordt genoemd is de waarde waartegen een goed onder...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar herbouwwaarde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

kubieke methode
  ... de kubieke methode is een methode om de herbouwwaarde van een woning te berekenen...Lees meer