dinsdag 12 mei 2015

Delcredere

DelcredereOnder Delcredere verstaan we het instaan voor de gegoedheid van de debiteur.
Gebruikte begrippen in delcredere


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer