maandag 11 mei 2015

defleren

deflerenDefleren gebeurt om cijfers in een tijdreeks beter vergelijkbaar te maken. Het defleren is het gemakkelijkst te verklaren aan de hand van een voorbeeld:

Stel dat het inkomen van mijnheer Pietersen in 2011 5000 bedroeg en dat zijn inkomen een jaar later is gestegen tot 5.500.

Daarnaast nemen we verder aan dat de consumenten prijsindex in diezelfde periode is gestegen met 2%.

Het gedefleerde inkomen van Pietersen in 2012 bedraagt dan 5.500 /102 x 100 = 5.392,16
Gebruikte begrippen in defleren


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
prijsindex
  ... een prijsindex is een index waarin de prijzen van een bepaald goederenpakket worden bijgehouden en die daarmee een goede graadmeter...Lees meer

Begrippen waar defleren in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

nominale cijfers
  ... de nominale cijfers zijnde cijfers zoals ze uitgedrukt in euro's luiden om een vergelijking met andere jaren mogelijk te...Lees meer
reëel loon
  ... het reëel loon is de echt besteedbare beloning uitgedrukt in koopkracht van de productiefactor arbeid...Lees meer