vrijdag 8 mei 2015

Crossen van een cheque

Crossen van een cheque


Met het begrip crossen van een cheque wordt het beperken van de manier waarop een cheque gebruikt kan worden met als doel de begunstigde enigermate te beschermen in het geval van verlies of diefstal.

Om dit te bereiken worden er twee evenwijdige lijnen aan de voorzijde van de cheque geplaatst.

Vertalingen van crossen van een cheque

Engels: cheque crossing  

Gebruikte begrippen in crossen van een cheque


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

begunstigde
  ... De term begustigde kent een aantal toepassingen1 degene ten gunste van wie een banktransactie plaatsvindt 2 degene aan wie bijv volgens...Lees meer
cheque
  ... een cheque is een onvoorwaardelijke gedateerde en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer