maandag 4 mei 2015

Blokkeren van een cheque

Blokkeren van een chequeHet Blokkeren van een cheque is een bericht van de kant van de trekker van een cheque aan de bank op wie de cheque getrokken is, dat deze bij aanbieding niet mag worden betaald.

De bank zal hieraan in het algemeen niet eerder gevolg geven dan na afloop van de wettelijke termijn waarbinnen een cheque ter betaling moet worden aangeboden.

Het blokkeren van een cheque wordt ook wel het stoppen of herroepen van een cheque genoemd.

Vertalingen van blokkeren van een cheque

Engels:   stop payment of a cheque

Gebruikte begrippen in blokkeren van een cheque


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
cheque
  ... een cheque is een onvoorwaardelijke gedateerde en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als...Lees meer
kant
  ... onder de kant verstaan we de bepaalde zijde van een markt of beursnotering welke notering betrekking heeft op de biedprijs...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
trekker
  ... de trekker is degene die een door hem ondertekende cheque of wissel uitgeeft...Lees meer