zondag 10 mei 2015

bedrijfskrediet

BedrijfskredietOnder een bedrijfskrediet verstaan we een in het kader van de kredietregeling Midden en Kleinbedrijf verstrekt krediet. Dit bedrijfskrediet kan dienen ter financiering van investeringen in bedrijfsmiddelen zoals machines, inventaris, een verbouwing, of het overnemen van goodwill.

Het kan daarbij zowel het gehele bedrijfskapitaal vormen, dan wel een aanvulling hierop.

Het bedrijfskrediet wordt gedurende een bepaalde periode gegarandeerd door de overheid.

Vertalingen bedrijfskrediet

Engels:  business credit

Gebruikte begrippen in bedrijfskrediet


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijfskapitaal
  ... als we spreken over het bedrijfskapitaal dan hebben we het over het lang vermogen dat een onderneming ter beschikking heeft...Lees meer
financiering
  ... houdt de manier in waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten bijvoorbeeld hoe een gezin aan...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
kredietregeling
  ... het begrip kredietregeling kent meerdere betekenissen kredietvormen waarmee in de kredietbehoefte van een cliënt wordt voorziende overeengekomen zekerheden voor...Lees meer
midden en kleinbedrijf
  ... het midden en kleinbedrijf ofwel het mkb is een verzamelnaam van winkelbedrijven kleine ambachtelijke industriële en dienstverlenende bedrijven...Lees meer

Begrippen waar bedrijfskrediet in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

kredietunie
  ... een zogenaamde kredietunie is een samenwerkingsverband waarin bedrijven een soort spaarpot vullen waaruit andere bedrijven die deel uitmaken van die...Lees meer