vrijdag 8 mei 2015

Discontabele activa van banken

Discontabele activa van bankenMet het begrip discontabele activa van banken worden de activa bedoeld die de banken kunnen verdisconteren bij De Nederlansche Bank NV.

In de praktijk is dit eigenlijk alleen Nederlands schatkistpapier met een resterende looptijd die korter is dan drie maanden.

Het verdisconteren van andere activa door banken dan dit schatkistpapier komt relatief weinig voor.

Daarnaast komen er in incidentele gevallen disconteringen voor van door banken geaccepteerde wissels.

Deze wissels dienen dan te voldoen aan de vereisten voor het toepassen van het wisseldisconto.

vertalingen Discontabele activa van banken

Engels: Discountable Assets

Gebruikte begrippen in discontabele activa banken


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
resterende looptijd
  ... de resterende looptijd wordt ook wel de pro resto looptijd genoemd de resterende looptijd is het gedeelte van de...Lees meer
schatkistpapier
  ... onder schatkistbiljetten verstaan we in het algemeen kortlopende rentedragende schuldbekentenissen van de overheid schatkistpapier kan worden verdisconteerd en beleend bij de...Lees meer