woensdag 6 mei 2015

Vervaldatum

VervaldatumIn het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd.

De vervaldatum is de dag/datum waarop voldoening van een schuld uiterlijk moet plaatsvinden.

Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de dag waarop een wissel betaald moet worden of de datum waarop een valutatermijncontract vervalt.

Bij warrants is het de laatste dag waarop de rechten die voortvloeien uit een warrant kunnen worden uitgeoefend.
Gebruikte begrippen in verschijndag


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

vervaldag
  ... in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop...Lees meer
vervaldatum
  ... in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop...Lees meer
warrant
  ... warrants behoren tot de minder bekende beleggingsinstrumenten maar kennen toch een breed toepassingsgebied dat zich laat vergelijken met het gebruik...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer

Begrippen waar verschijndag in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

vervaldag
  ... in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop...Lees meer
vervaldatum
  ... in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop...Lees meer