dinsdag 5 mei 2015

buy in

Buy inOnder het begrip buy in verstaan we het doen van een aankoop ten einde een eerder gedane niet-gedekte verkoop (short sell) ongedaan te maken. Buy in is dan ook een vorm van covering ofwel het afdekken van een positie.
Gebruikte begrippen in buy in


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

afdekken
  ... afdekken voor risicovermindering om het mogelijke risico van een bepaalde effectenpositie te verminderen kan een belegger een tegengestelde positie aangaan bijvoorbeeld...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
sell
  ... een sell advies of kortweg sell is het advies om een fonds in de portefeuille te verkopen...Lees meer
short
  ... het voorvoegsel short wordt bijvoorbeeld gebruikt bij shortpositie in het algemeen is geeft het begrip short aan dat er sprake is...Lees meer