maandag 4 mei 2015

Bodurtha en Courtadon option pricing model

Bodurtha en Courtadon option pricing modelOnder het begrip Bodurtha en Courtadon option pricing model verstaan we een wiskundig model voor het bepalen van de prijzen van Amerikaanse opties op vreemde valuta.
Gebruikte begrippen in Bodurtha en Courtadon option pricing model


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

model
  ... een model is een versimpelde afbeelding van de werkelijkheid die echter eenvoudiger te manipuleren of te doorzien is...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer