zondag 19 april 2015

geïndexeerde obligatie

Geïndexeerde obligatieOnder een geïndexeerde obligatie verstaan we een bepaalde vorm van een obligatie waarbij de couponrente en/ of de aflossing van de obligatie op een bepaalde wijze is gekoppeld aan een prijsindexcijfer.

De geïndexeerde obligatie is niet of nauwelijks gevoelig voor de normaal gesproken negatieve effecten van inflatie.
Gebruikte begrippen in geindexeerde obligatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
couponrente
  ... de couponrente is het rentepercentage waarmee de rentevergoeding over de nominale waarde van de obligatie wordt aangeduid...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer