zondag 19 april 2015

persoonlijke lening

persoonlijke leningDe persoonlijke lening wordt afgekort aangeduid met PL. In de volksmond: een pe-elletje voor een nieuwe auto, koelkast of verre vakantie.

Lening aan een particulier, waarbij in het algemeen geen zekerheden worden gevraagd.

De hoofdsom van de lening, vermeerderd met de totaal verschuldigde rente en kosten, wordt in gelijke maandelijkse termijnen terugbetaald.
Gebruikte begrippen in persoonlijke lening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer