zondag 19 april 2015

Generieke schuld

Generieke schuldWe spreken van een "generieke schuld" als er geen verplichting bestaat om exact hetzelfde voorwerp terug te geven, maar als er volstaan kan worden met een soortgelijk voorwerp van gelijke kwaliteit.

Het is dus vooral een kwestie van de gemaakte afspraak of er sprake is van een generieke schuld.
Gebruikte begrippen in generieke schuld


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer