zondag 19 april 2015

zonder forceren order

zonder forceren orderEen zonder forceren order wordt ook wel een sans forcer order of bestens zonder forceren order genoemd.

De zonder forceren order is een soort order tot aan- of verkoop van effecten , waarbij de commissionair het recht heeft de wijze van uitvoeren (als één geheel of in gedeeltes) en het moment of eventuele moment(en) van afwikkeling te bepalen.
Gebruikte begrippen in zonder forceren order


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
sans forcer order
  ... een bestens sans forcer is een soort effectenaankooporder of verkooporder die geheel of in delen naar inzicht van...Lees meer

Begrippen waar zonder forceren order in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

bestenszonder forceren order
  ... een bestens zonder forceren order is een order die eventueel in gedeelten uitgevoerd kan worden zonder rekening...Lees meer