maandag 6 april 2015

interesttitels

InteresttitelsMet interesttitels worden losse coupons afkomstig van obligaties bedoeld die zelfstandig, dus los van de obligatie verhandeld kunnen worden.

Ook komen we de term interesttitels in zijn algemeenheid tegen voor een waardepapier waar rente op vergoed wordt.
Gebruikte begrippen in interesttitels


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
waardepapier
  ... een waardepapier is juridisch gezien een document dat aan order of aan toonder is gesteld en waarin een vordering of...Lees meer