zondag 19 april 2015

Du Pont-analyse

Du Pont-analyseDe Du Pont-analyse is een systematische analyse waarmee kan worden beoordeeld hoe gezond een bedrijf is.

Aan de hand van een aantal ratio's ofwel kengetallen die een belangrijke rol spelen voor de rentabiliteit van een bedrijf vormen analisten zich een beeld van het bedrijf.

Deze ratio's worden bij de Du Pont-analyse in onderlinge samenhang bekeken en in een schema uitgezet.
Gebruikte begrippen in Dupont analyse


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
rentabiliteit
  ... de term renouvellerend wordt vooral gebruikt bij documentaire kredieten aangevende dat onder bij dat...Lees meer