dinsdag 31 maart 2015

bedrijfsspaarregeling

bedrijfsspaarregelingIn de Wet op de Loonbelasting zijn gunstige fiscale regels opgenomen voor een bedrijfsspaarregeling. Voorbeelden hiervan zijn het zogenaamde spaarloon en het premiesparen. Als voorwaarde geldt hierbij dat ten minste 75% van de werknemers aan deze regelingen kunnen deelnemen. Deelname is niet verplicht: iedere werknemer kan zelf bepalen of hij meedoet.

Rentetabel

Download [hier] onze handige rentetabel om direct te zien hoeveel rente u ontvangt en hoe uw bedrijfsspaarregeling rendeert.

Gebruikte begrippen in bedrijfsspaarregeling


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

loonbelasting
  ... onder loonbelasting verstaan we de heffing die de werkgever of uitekeringsverstrekker inhoudt bij het uit betalen van de lonen van...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer

Begrippen waar bedrijfsspaarregeling in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelenoptieregeling
  ... Onder een aandelenoptieregeling verstaan we een vorm van een bedrijfsspaarregeling waarbij de werknemer aandelenopties in feite callopties ontvangt die in...Lees meer