dinsdag 31 maart 2015

Rente(stand)korting

Rente(stand)kortingDe Rente(stand)korting is de korting die bijvoorbeeld bij collectieve levensverzekeringen en bij levensverzekeringen tegen koopsom wordt gegeven indien de gemiddelde rentevoet van een pakket staatsleningen in een bepaalde periode hoger is dan de aangehouden vaste rentevoet
Gebruikte begrippen in rentestandkorting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
koopsom
  ... de term koopsom is afkomstig uit de pensioenwereld van een koopsom is sprake als u eenmalig een bedrag betaalt aan...Lees meer
pakket
  ... men spreekt in plaats van over een bepaald aantal aandelen nog wel eens over het pakket aandelen dat een belegger...Lees meer