donderdag 19 maart 2015

Prolongatiekrediet

ProlongatiekredietHet Prolongatiekrediet is een vorm van krediet dat in het verleden voor de tijd van één maand verstrekt kon worden om effecten aan te kopen.

Het prolongatiekrediet is krachtens de Beschikking Beursverkeer 1947 in het algemeen verboden;

Het is wel toegestaan krediet op te nemen tegen onderpand van effecten die men reeds bezit.
Gebruikte begrippen in prolongatiekrediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer