zondag 1 maart 2015

Matching low

Matching low


De matching low is een koerspatroon uit de wereld van de candlestickanalyse dat zich als volgt laat vertalen:

De eerste dag is lange neergaande dag. De tweede dag is een neergaande dag met een slotkoers die gelijk is aan de slotkoers van de voorgaande dag.


Matching Low

We hebben dus een neerwaarts patroon waarbij twee opeenvolgende dagen een gelijke slotkoers hebben.

Er lijkt dus een steun in de markt bereikt te zijn.

Een omslag naar boven heeft dan een goede kans van slagen.

De algemene betekenis wijst op een trendomslag

Verwachte richting voor de korte termijn is opwaarts gericht

De betrouwbaarheid van de matching low is gemiddeld
Gebruikte begrippen in matching low


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

candlestickanalyse
  ... onder candlestickanalyse verstaan we het gebruik van een candlestickchart voor het maken van voorspellingen over de effectenbeurs...Lees meer
korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
low
  ... de low is het laagste punt dat de koers in een bepaalde periode bereikt bijvoorbeeld het laagste punt van een...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
matching
  ... onder matching verstaan we het uitzetten van opgenomen geldmiddelen op dezelfde termijn als waarop deze zijn of zullen worden aangetrokken...Lees meer
omslag
  ... in de financiële wereld spreken we van een omslag op het moment dat de trend op de beurs echt langdurig van...Lees meer
slotkoers
  ... de slotkoers afgekort tot slot of close is de laatst gedane koers van een aandeel of optie die geldt op...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer