maandag 2 maart 2015

Matching fonds

Matching fondsHet matchingfonds is een door de overheid gecreëerd subsidiefonds dat bedoeld is om de export te bevorderen.

Uit dit matchingfonds kan onder bepaalde voorwaarden het het verschil worden overbrugd tussen de rente van een middellange financiering die een Nederlandse exporteur voor de financiering van zijn export moet betalen en de rente die in het land van de klant gangbaar is.
Gebruikte begrippen in matchingfonds


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

financiering
  ... houdt de manier in waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten bijvoorbeeld hoe een gezin aan...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer