woensdag 25 februari 2015

milieugebruiksruimte

milieugebruiksruimteOnder de milieugebruiksruimte verstaan we de mate waarin de economie kan groeien zonder de natuur onherstelbare schade te berokkenen.

Gezien het oneindige aantal visies dat op deze problematiek bestaat is een begrip als milieugebruiksruimte dan ook voornamelijk van politieke aard.

Bepalen milieugebruiksruimte is een lastige zaak

Economie is al een lastig vak als het op eenduidig voorspellen aankomt. Zet 100 economen bij elkaar en je hebt 100 verschillende meningen. Wat het effect van een toekomstige maatregel op natuur en milieu zal zijn is nauwelijks tot niet te voorspellen. Dus de combinatie van deze twee punten levert een vrij vaag geheel op waarbij de niet alleen de voorspelling zelf niet erg bruikbaar is voor beleid, maar ook kan iedereen met een eigen mening komen die niet bewijsbaar beter of slechter zal zijn dan eventuele officiële cijfers.

Lange discussies zonder winnaar of verliezer liggen op de loer


Dat het begrip milieugebruiksruimte ruimte biedt voor langdurige discussies tussen partijen die nog het eigen gelijk aan kunnen tonen nog het ongelijk van de tegenstander mag duidelijk zijn.

En dat is jammer van het grote belang dat aan dit soort zaken gehecht zou moeten worden.
Gebruikte begrippen in milieugebruiksruimte


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
natuur
  ... met het brede begrip natuur beschrijven we in de economische wetenschappen alles dat vanzelf aanwezig is in een economiewe spreken...Lees meer