zondag 22 februari 2015

kruisprijselasticiteit

kruisprijselasticiteitDe kruisprijselasticiteit geeft aan hoeveel de prijs van het ene goed verandert bij een prijsstijging van een ander goed met 1%.

Is deze kruisprijselasticiteit positief dan is er sprake van substitutiegoederen. Komt er een negatief getal tevoorschijn dan hebben we het hier over complementaire goederen.
Gebruikte begrippen in kruisprijs elasticiteit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer